solar energy
Lampy solaryjne - Nowa europejska norma opalania

noram

Podstawowe informacje o normie

Tzw. „nowa europejska norma opalania 0.3 W/m²” to wynik działań Komisji Europejskiej, która 1 października 2008 roku zatwierdziła dyrektywę EN 60335-2-27. W głównej mierze dotyczy ona ograniczenia promieniowania urządzeń do opalania do poziomu 0,3W/m². Po sześciomiesięcznym okresie przejściowym czyli od 1 kwietnia 2009 r. przepisy nowej normy obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE. Przepisy te dotyczą nowych urządzeń do opalania, które zostały wprowadzone do obrotu po 1 kwietnia 2009 r. Dlaczego poziom 0,3 W/m²? Jest to maksymalna wartość promieniowania ultrafioletowego występująca w naturalnych warunkach na ziemi. Ściśle mówiąc jest to wartość promieniowania na równiku, w południe, w bezchmurny dzień. Ograniczenie mocy promieniowania urządzeń do poziomu 0.3 W/m² to w rezultacie zdecydowanie bardziej łagodne opalanie w stosunku do opalania na łózkach powszechnie funkcjonujących na rynku. Łagodniejsze opalanie to z kolei wydłużony czas opalania – nawet kilkakrotnie. Wprowadzenie tego ograniczenia to efekt troski o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników salonów solaryjnych a także próba unormowania sytuacji w branży, która w ostatnim czasie była mocno narażona na medialne ataki. Ograniczenie emisji promieniowania UV sprowadza się w głównej mierze do ograniczenia promieniowania z zakresu UVB, które odpowiedzialne jest za powodowanie rumienia i poparzeń. Wprowadzenie nowej normy to dla właścicieli salonów korzystna informacja, mimo iż większość z nich obawia się jej skutków, a ściśle mówiąc reakcji klientów na wydłużony czas opalania i podwyższoną cenę seansu. Warto jednak zauważyć, że w sytuacji kiedy czas seansu wzrośnie dwukrotnie, jego cena wcale nie musi być też 2 razy wyższa aby właściciel salonu nie był stratny na takiej zmianie. Doświadczenia innych krajów UE, które w całości wprowadziły nowe regulacje prawne, wskazują że opalanie zgodne z normą nie zniechęciło klientów do opalania, a wręcz zachęciło pewną niezdecydowaną część klientów. Właściciele salonów również przekonali się, że zmiany takie były konieczne. Chociażby dlatego, że w końcu pełnym przekonaniem można powiedzieć iż opalanie w solarium jest w pełni bezpieczne.  Informacje które zawarte są w nowej normie dotyczą również innych aspektów, nie tylko ograniczenia promieniowania UV urządzeń do opalania. Są tam również informacje na temat wskazówek i instrukcji dotyczących opalania, konieczności informowania klientów o zagrożeniach wynikających z ekspozycji na promieniowanie UV itp.  Druga część normy mówi o kodowaniu lamp UV, które obowiązuje producentów od 1 października 2011 r. Kod lampy będzie m.in. służył do doboru lamp ekwiwalentych do urządzenia. Co istotne i jeszcze raz warto pokreślić nowa norma dotyczy wszystkich łóżek wprowadzonych na rynek po 1 kwietnia 2009 r. Każdy kraj członkowski UE ma obowiązek we własnym zakresie unormować sytuację na rynku urządzeń już funkcjonujących.

 

Co oznacza wprowadzenie nowej normy dla właścicieli salonów i ich klientów

Już dziś, mimo niejasnych przepisów wielu właścicieli zdecydowało się na dostosowanie przynajmniej części swych urządzeń do normy 0.3 W/m². Część klientów wymaga od nas takich urządzeń z myślą o własnym bezpieczeństwie i zdrowiu.

Wprowadzenie usług na urządzeniach 0.3 wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiedniej wiedzy właściciela na temat opalania. Istotne jest aby we właściwy i przekonujący sposób wytłumaczyć klientowi dlaczego powinien korzystać z urządzeń dostosowanych do nowych przepisów. Wymaga to od właścicieli zmiany sposobu myślenia na temat opalania oraz zorganizowania odpowiedniej akcji informacyjnej. Niezbędne jest wyjaśnienie klientowi dlaczego potrzebny jest dłuższy czas seansu i jakie korzyści takie opalanie mu przyniesie.

Jako dostawca lamp zapewniamy niezbędne materiały informacyjno-reklamowe pomocne obsłudze przy informowaniu klientów o zmianach.

  • ulotki informacyjne dla klientów (podstawowe informacje dotyczące opalania, wskazówki jak zdrowo i bezpiecznie się opalać, informacje co oznacza nowa norma, korzyści wynikające z opalania w solarium, porównanie opalania w solarium i na słońcu, fototypy skóry, słoneczna witamina D)
  • plakaty Sunmax - „W zgodzie z naturą, zdrowo, bezpiecznie...”
  • tabliczki na łóżko  Sunmax - „W zgodzie z naturą, zdrowo, bezpiecznie...”
  • certyfikat do lamp Sunmax

Dla klientów opalanie na urządzeniach dostosowanych do normy 0.3 W/m², to oczywiście z jednej strony dłuższy seans, choć dla wielu osób jest to plus, z drugiej zaś strony opalanie zdrowe i bezpieczne, przy którym ryzyko wystąpienia poparzeń jest mocno zminimalizowane.